Για την επέτειο 200 ετών από την Επανάσταση του 1821

H Επιτροπή «Ελλάδα 2021», η οποία έχει την αρμοδιότητα του συντονισμού των δράσεων και των εκδηλώσεων για την επέτειο των 200 ετών μετά την Επανάσταση του 1821, προχωρά σε διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο: τη δημιουργία slogan και brand εορτασμών, τη δημιουργία οpening video μικρής διάρκειας το οποίο θα συνοδεύει τις εκδηλώσεις σχετικά με την Επέτειο, τη δημιουργία κεντρικού σποτ για την επέτειο, το οποίο θα αποτυπώνει την πορεία της χώρας από την Επανάσταση έως σήμερα, και την παρουσίαση προγράμματος επετειακών δράσεων (διοργάνωση κεντρικής εκδήλωσης, δημιουργικά ηλεκτρονικού προγράμματος δράσεων, ψηφιακές καταχωρήσεις, εφαρμογές παρουσίασης προγράμματος κ.λπ). Η υποβολή των σχετικών προτάσεων θα πραγματοποιείται έως την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 17.00.