Δράσεις δημοσιότητας εκδηλώσεων

Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες περιλαμβάνουν γραφιστικές – εκτυπωτικές εργασίες και εκδόσεις για τη διοργάνωση της διεθνούς εκδήλωσης «Το Άγιον Όρος στα χρόνια της Απελευθέρωσης», στο πλαίσιο της πράξης «η μεγάλη πνευματική και πολιτιστική παρακαταθηκή του Αγίου Όρους». Ο προϋπολογισμός για τις εκτυπωτικές και γραφιστικές εργασίες είναι 13.500 ευρώ και για τις εκδόσεις 39.500 ευρώ. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 20 Αυγούστου.