Δράσεις δημοσιότητας στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονία-Θράκη

Αντικείμενο του διαγωνισμού θα είναι οι δράσεις δημοσιότητας για τη διοργάνωση της εκδήλωσης του έτους 2011 με θέμα: «Άγιον Όρος 15ος – 16ος αιώνας: από το Βυζάντιο στην Οθωμανική πραγματικότητα», στο πλαίσιο της πράξης «Η μεγάλη πνευματική και πολιτιστική παρακατάθηκη του Αγίου Όρους», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονία – Θράκη 2007-2013.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 52.300 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το αντικείμενο του διαγωνισμού επιμερίζεται σε τρία τμήματα: γραφιστικές εργασίες, με προϋπολογισμό 5.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εκτυπώσεις – εκδόσεις, με προϋπολογισμό 37.300 ευρώ και εκτυπώσεις εκθεσιακού υλικού, με προϋπολογισμό 10.000 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 5 Οκτωβρίου.