Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για χρονικό διάστημα 6 μηνών ανέρχεται σε 60.000 ευρώ και οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία κατάθεσης προσφορών έως τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου.