Υπηρεσίες υποστήριξης για την οργάνωση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας του Γραφείου Συνδέσμου
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Directorate-General for Communication, προκηρύσσει διαγωνισμό για «Υπηρεσίες υποστήριξης για την οργάνωση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και ενημέρωσης του Γραφείου Συνδέσμου στην Ελλάδα».

Ο σκοπός της σύμβασης είναι η παροχή στήριξης και τεχνικής βοήθειας στην οργάνωση δραστηριοτήτων επικοινωνίας και ενημέρωσης των Γραφείων Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απευθύνονται στους ενδιαφερόμενους φορείς, τα μέσα ενημέρωσης και το ευρύ κοινό που συχνά έχουν ιδιαίτερη πολιτική και στρατηγική σημασία και απαιτούν περίπλοκη υλικοτεχνική υποστήριξη. Ο προϋπολογισμός ορίζεται στα 880.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι η 2α Ιουλίου 2018.