Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο προκήρυξε ανοικτή διαδικασία για το έργο με τίτλο «Υπηρεσίες σχετικά με περιεχόμενο οπτικοακουστικών μέσων και πολυμέσων για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο».

Συγκεκριμένα, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο επιθυμεί την παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή, τοποθέτηση και διανομή περιεχομένου πολυμέσων.

Η αξία χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 680.000 ευρώ, με προθεσμία παραλαβής των προσφορών τις 27/10/2023.