Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκήρυξε ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Υλοποίηση των δράσεων του στρατηγικού σχεδίου δράσης για την προβολή και προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / ΠΤΑ ΚΜ για τα έτη 2024 2026».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η οργάνωση συμμετοχής της ΠΚΜ σε διεθνείς Αγροδιατροφικές Εκθέσεις για τα έτη 2024-2026 (Winter Fancy Food Show, ISM, Frutilogistica, Biofach, Prowein, Salon Gourmet, Warsaw Food Expo, PLMA, Summer Fancy Food Show, Gourmet Selection, Foodex Saudi, SIAL Paris, Plant Based London, Anuga), καθώς και άλλων υποστηρικτικών δράσεων εξωστρέφειας και προβολής της γαστρονομίας της ΠΚΜ, όπως εκδηλώσεις προβολής της γαστρονομίας της ΠΚΜ, Επιχειρηματικές αποστολές και Δράσεις ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ΠΚΜ (popup stores ή foodtrucks) για τα έτη 2024-2026.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 5.857.381 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών τις 29/09/2023.