Το Επιμελητήριο Πιερίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «Δράση Cherry LoveEU 101022080». Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή εκτελεστικού οργανισμού για το πρόγραμμα «Cherry LoveEU», το οποίο αφορά στην προώθηση φρέσκου κερασιού στις αγορές της Ουκρανίας και της Αιγύπτου. Στόχος του προγράμματος είναι η διατήρηση των ευκαιριών που δημιουργούνται στην ουκρανική αγορά για το ελληνικό φρέσκο κεράσι, καθώς και να βελτιώσει το μερίδιο αγοράς και να αποκαταστήσει τις φυσιολογικές συνθήκες της αγοράς για τα ευρωπαϊκά και ελληνικά φρέσκα κεράσια στην αιγυπτιακή αγορά λόγω της βλάβης που προκαλείται από τον ιό Covid-19. 5. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 546.729 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η Δευτέρα 05/07/2021.