Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν τις δράσεις προβολής και τα εκπαιδευτικά μέτρα του προγράμματος δωρεάν διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία προκηρύττει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις προβολής αφορούν τη διοργάνωση εκδηλώσεων-ημερίδων σχολικής χρονιάς 2018-19 (44.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ), ενώ τα εκπαιδευτικά μέτρα περιλαμβάνουν τρεις κατηγορίες: Ζωντανή επίδειξη μαγειρικής στο σχολείο (280.118,70 ευρώ χωρίς ΦΠΑ), Δημιουργία εφαρμογών και παρουσιάσεων (σε ιστοσελίδα) σχετικών με το πρόγραμμα δωρεάν διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία (31.950 ευρώ χωρίς ΦΠΑ) και Διαλέξεις «Μαθαίνω για τα φρούτα, τα λαχανικά και το γάλα» (179.920,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ). Ως προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης έχει οριστεί η 16 Ιανουαρίου ενώ καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 24 Ιανουαρίου, στις 17:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.