Στόχος είναι η επιτόπια γνωριμία με τον προορισμό και η προβολή των περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος της Αθήνας, καθώς και ο σχεδιασμός και η διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων σε ξένους επισκέπτες. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 458.874 ευρώ και η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει 17 Απριλίου.