Ο Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προώθηση Οίνου σε Τρίτες Χώρες». Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού είναι 403.341 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης έως 31 Αυγούστου 2023. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία του Συνεταιρισμού, στον Τύρναβο Θεσσαλίας, έως την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021.