Για τη λειτουργία του Youth Makerspace Larnaka και του Mobile Makerspace.

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου προκηρύσσει διαγωνισμό για την «Αγορά Υπηρεσιών για τη λειτουργία του Youth Makerspace Larnaka και του Mobile Makerspace του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου». Η εκτιμώμενη αξία του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 400.000 ευρώ, ενώ ως προθεσμία παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 12η/03/2020 στις 12:00.