Παροχή οπτικοακουστικών υπηρεσιών

Η διάρκεια της συμφωνίας είναι 4ετής και ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ. Η σύμβαση-πλαίσιο υποδιαιρείται σε 2 παρτίδες, παροχή υπηρεσιών βίντεο, ραδιοφώνου και πολυμέσων στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, με προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ και 15 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Το έργο περιλαμβάνει παροχή τεχνικής βοήθειας για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, τους ευρωβουλευτές και τις διάφορες Γενικές Διευθύνσεις του θεσμικού οργάνου, οπτικοακουστική κάλυψη και κάλυψη πολυμέσων των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λειτουργία των τηλεοπτικών/ραδιοφωνικών στούντιο, του τεχνικού εξοπλισμού μετάδοσης και του οπτικοακουστικού εξοπλισμού πολυμέσων, επεξεργασία, κωδικοποίηση και μετάδοση νέων στοιχείων και εικονογραφημένου υλικού με όλα τα κατάλληλα μέσα κ.λπ.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 18 Αυγούστου