Ο Δήμος Λειψών προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία με αντικείμενο την «Προμήθεια e-πλατφόρμας για την οικονομική ανάπτυξη και την προβολή της επιχειρηματικής-τουριστικής δραστηριότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Λειψών».

Το έργο αφορά στη δημιουργία ψηφιακού προϊόντος για την ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου, καθώς και στην προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στον τόπο.

Η αξία του έργου ανέρχεται σε 372.000 ευρώ, με προθεσμία παραλαβής προσφορών τις 16/12/2022.