Η Κοινοπραξία Συνεταιρισμών -Ομάδων Παραγωγών Νομού Ημαθίας προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του συνόλου των δραστηριοτήτων του έργου με τίτλο «Let’s Eat –European Authentic Taste». Το προς ανάθεση έργο αφορά ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης φρέσκων φρούτων και αλλαντικών στην Ιταλία, τη Γαλλία και το Βέλγιο, συμπεριλαμβανομένων Δελτίων Τύπου, ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής καμπάνιας, δημοσιογραφικών εκδηλώσεων, website, social media, συμμετοχή σε εκθέσεις και συνεργασίες με food ambassadors. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3.664.530 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης τους 36 μήνες. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Κοινοπραξίας, η οποία εδρεύει στη Βέροια, μέχρι την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.