Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «Δημωφέλεια» προκηρύσσει διαγωνισμό για τη «Δημιουργία Περιεχομένου, Ψηφιακών Εφαρμογών & Συστημάτων Προβολής – Σήμανσης Φρουρίου Καβάλας» του έργου «[frurio] 2020: Ένας σύγχρονος χώρος εμπειρίας». Το έργο περιλαμβάνει μια σειρά παρεμβάσεων, για την ανάδειξη των χώρων του Φρουρίου, τη δημιουργία περιεχομένου, τον εμπλουτισμό της εμπειρίας του επισκέπτη, καθώς και την ανάπτυξη ταυτότητας του Φρουρίου ως χώρου εμπειρίας και πολιτισμού. Το προς ανάθεση έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ανοιχτής διαδικτυακής βάσης δεδομένων, την παραγωγή περιεχομένου, website και ενέργειες marketing και επικοινωνίας. Η εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 348.000 ευρώ, με προθεσμία παραλαβής των προσφορών τις 26/02/2021.