Για την ενημέρωση κρατών για τους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχων που θα αναλάβουν την υλοποίηση τριετούς προγράμματος ενημέρωσης στα κράτη – μέλη για τους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ, και για τη λελογισμένη κατανάλωση οίνων, και συγκεκριμένα στις χώρες Ελλάδα – Γερμανία. Η εκτιμώμενη συνολική αξία του έργου χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 3.572.068 ευρώ, με διάρκεια σύμβασης τους 36 μήνες. Ως προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίστηκε η 11/02/2021.