Η Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα διενεργεί διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Yποέργου 2 «Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Υλικού – Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών – Δράσεις Δημοσιότητας».

O προϋπολογισμός ανέρχεται σε 332.484 ευρώ, με τη σύμβαση να αφορά στο σύνολο των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 15η/05/2023.