Από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, και συγκεκριμένα ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου της πράξης «Εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού πλούτου της Σάμου: Ανακαλύπτοντας εικόνες και γεύσεις του νησιού», συνολικού προϋπολογισμού 330.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας ολιστικής προσέγγισης του γαστρονομικού τουρισμού της Σάμου, με την αξιοποίηση τεχνολογίας στάθμης και έξοδο σε προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα, η επιστημονική και εξαντλητική καταγραφή, καθώς και η προβολή του σύνθετου σαμιακού πολιτιστικού αποθέματος και της δημιουργικότητας της Σάμου σχετικά με την τροφή (τρόφιμα, γλυκά, κρασί), και η διασφάλιση υψηλής ποιότητας τουριστικών «εμπειριών» με τη χρήση τεχνολογιών AR/VR. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 21/07/2020.