Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιεράπετρας «Ανατολή» (ΑΣ Ανατολή) διεξάγει διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του συνόλου των δραστηριοτήτων της πρότασης με τίτλο Mediterranean Combo που αφορά ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης φρέσκων φρούτων και λαχανικών στην εσωτερική αγορά. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.038.745 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τόπο παροχής την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γερμανία και την Ουγγαρία. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 36 μήνες. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία του ΑΣ Ανατολή, που εδρεύει στο Στόμιο Ιεράπετρας, μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2020.