Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προώθηση Οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ και ποικιλιακών σε αγορές τρίτων χωρών, συγκεκριμένα σε ΗΠΑ – Καναδά – Αυστραλία». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.824.019 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα της ΕΔΟΑΟ, ως τις 11/08/2020.