Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Υπηρεσία «Ψηφιακές Διαδρομές Οίνου: Το κρασί σαν μέσο προβολής και προώθησης του Πολιτιστικού αποθέματος του Ηρακλείου». Το έργο αφορά στην ανάπτυξη, στον σχεδιασμό και τη δημιουργία υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής του οίνου ως σημαντικό πολιτιστικό πόρο του Ηρακλείου, αλλά και της Κρήτης και της Ελλάδας γενικότερα.

Μέσω της πρότασης θα δημιουργηθούν ψηφιακές υπηρεσίες για το κρασί, που θα προβάλλονται από πολλαπλά κανάλια ενημέρωσης και θα χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής όπως η επαυξημένη πραγματικότητα (AR). Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 269.700 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ, είναι η Πέμπτη 14/10/2021.