Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις Διοικητικής / Διαχειριστικής Υποστήριξης ΤΕΒΑ για την υλοποίηση των διανομών του προϋπολογισμού “υπερδέσμευσης” και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων διάχυσης – δημοσιότητας έτους 2022».

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 249.364 ευρώ με ΦΠΑ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 04/07/2022.