Των γεωμνημείων του Γεωπάρκου Λέσβου.

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο τη «Δημιουργία – λειτουργία ψηφιακών εφαρμογών προβολής των γεωμνημείων του Γεωπάρκου Λέσβου – Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO».

Η πρόταση αφορά στη ψηφιακή ανάδειξη των γεωλογικών μνημείων και γεωτόπων του Γεωπάρκου Λέσβου, με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφόρησης προς τους πολίτες, το εγχώριο και διεθνές κοινό σε ένα πλαίσιο το οποίο θα εξασφαλίζει την επιστημονική αρτιότητα, την ποιότητα και τη δίγλωσση παρουσία του περιεχομένου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 243.500 ευρώ, με προθεσμία υποβολής προσφορών τις 26/03/2020.