Για το έργο «Signed by Nature» σε Ελλάδα, Γερμανία, Σουηδία
Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ) διεξάγει διαγωνισμό με αντικείμενο «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης της ευρωπαϊκής αειφόρου κρεοπαραγωγικής αιγοπροβατοτροφίας, στην Ελλάδα, τη Γερμανία και τη Σουηδία, με τίτλο Signed by Nature».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.384.470 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 01/02/2019, ημέρα λήξης επιδόσεως προσφορών.