Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.384.470 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 01/02/2019, ημέρα λήξης επιδόσεως προσφορών.