Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
Η εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη διαχείριση σημαντικών θεμάτων Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στο Γραφείο Διοίκησης».

Οι ζητούμενες υπηρεσίες είναι διάρκειας τριών ετών και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επικοινωνιακή διαχείριση και προώθηση διαφημιστικής καμπάνιας, δράσεις ενημέρωσης για στρατηγικά έργα της εταιρείας, οργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων και φιλοξενίας ξένων αποστολών, κ.α. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 230.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cosmoone και της πύλης www.marketsite.gr και η προθεσμία υποβολής λήγει στις 16/10/2018.