Οι ζητούμενες υπηρεσίες είναι διάρκειας τριών ετών και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επικοινωνιακή διαχείριση και προώθηση διαφημιστικής καμπάνιας, δράσεις ενημέρωσης για στρατηγικά έργα της εταιρείας, οργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων και φιλοξενίας ξένων αποστολών, κ.α. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 230.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cosmoone και της πύλης www.marketsite.gr και η προθεσμία υποβολής λήγει στις 16/10/2018.