Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό με θέμα την παροχή υπηρεσιών διαφημιστικού γραφείου ή/και γραφείου επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.

Η αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, ανέρχεται σε 225.000 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 08/07/2024.