Η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους διενεργει διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής προβολής και οργάνωσης παρουσίασης των αποτελεσμάτων της πράξης «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός».

Σκοπός του έργου είναι η αξιοποίηση του ψηφιακού περιεχομένου της «Αθωνικής Ψηφιακής Κιβωτού» με τεχνολογίες αιχμής όπως virtual reality, augmented reality, Holograms, Video κλπ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 212.840 ευρώ και απαλλάσσεται ΦΠΑ και κρατήσεων. Προσφορές υποβάλλονται έως τις 22 Αυγούστου. Η «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός» είναι το έργο ψηφιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, που ξεκίνησε το 2015 με προϋπολογισμό 7,7 εκατ. ευρώ.