Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την «Ανάπτυξη εφαρμογών διαδραστικής και βιωματικής πληροφόρησης», «Προβολή, δικτύωση και προώθηση του “Κέντρου ερμηνείας οίνου και αποσταγμάτων Δράμας”» και «Σχεδιασμός Θεματικών διαδρομών και εκπόνηση σχεδίου» του Κέντρο ερμηνείας οίνου και αποσταγμάτων Δράμας». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 195.064 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 26/04/2021.