Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχων του έργου «Προώθηση οίνων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε., και ποικιλιακών, σε αγορές τρίτων χωρών, και συγκεκριμένα στις: ΗΠΑ – Καναδάς – Αυστραλία».

Το διετές πρόγραμμα εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο του μέτρου «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών». Η εκτιμώμενη συνολική αξία ανέρχεται σε 2.155.726 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ως προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίστηκε η 11/08/2020.