Στις 22 Νοεμβρίου η προθεσμία υποβολής προσφορών

Το αντικείμενο του έργου αφορά στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση, την παρακολούθηση, την καταγραφή και την αξιολόγηση, ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και δράσεων προβολής και δημοσιότητας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», καθώς επίσης στη συστηματική υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής κατά την εφαρμογή των επικοινωνιακών μέτρων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 22 Νοεμβρίου.