Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύσσει διαγωνισμό για την εύρεση αναδόχου του έργου με τίτλο «α) Μέτρα/δράσεις προβολής και αξιολόγησης, και β) Συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα, με στόχο την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος σε μαθητές/μαθήτριες».

Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προβολή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ, καθώς και ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα. Η εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 2.001.250 ευρώ, με προθεσμία παραλαβής των προσφορών τις 17/05/2021.