Η υποβολή προσφορών ολοκληρώνεται στις 17 Σεπτεμβρίου
Ένα μεγάλο ερευνητικό έργο, αναζήτησης υπηρεσιών έρευνας αγοράς και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, έχει προκηρυχθεί από αρχές Ιουλίου από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου υλοποίησης οδηγών επιχειρηματικότητας και ερευνών αγοράς και πληροφορικού εργαλείου αξιοποίησης δεδομένων – πιλοτική εφαρμογή με την εκπόνηση 57 οδηγών επιχειρηματικότητας για τις αγορές στόχους του εξωτερικού όπου υφίστανται τα Γραφεία Ο.Ε.Υ.». Το έργο διαιρείται σε δύο φάσεις: Η πρώτη αφορά στη μελέτη καθορισμού μεθοδολογικού πλαισίου, βάσει του οποίου θα εκπονούνται οι οδηγοί επιχειρηματικότητας και οι έρευνες αγοράς των Γραφείων Ο.Ε.Υ. των Αρχών Εξωτερικού και η δεύτερη στην εκπόνηση οδηγών επιχειρηματικότητας.

Οι επιχειρηματικοί οδηγοί θα εκπονηθούν μέσω συλλογής, καταγραφής, εισαγωγής και επεξεργασίας δεδομένων των αγορών στόχων και θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πληροφορίες για το θεσμικό και κοινωνικο – πολιτικό πλαίσιο και επιχειρηματικό περιβάλλον, τις προοπτικές ανάπτυξης και τις καταναλωτικές τάσεις, αλλά και πληροφορίες για απαιτήσεις έναρξης λειτουργίας και εισαγωγικό καθεστώς εταιρειών, κ.α. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,8 εκατ. ευρώ και αφορά σε 12μηνη σύμβαση. Η διαδικασία είναι ανοιχτή στο www.prometheus.gov.gr, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μέχρι και τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου.