Σε Τρίτες Χώρες, από τον ΑΑΟΣ ΒΑΕΝΙ Νάουσα

Ο Αγροτικός Αμπελουργικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός ΒΑΕΝΙ Νάουσα προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του έργου «Προώθηση Οίνου σε Τρίτες Χώρες». Ο συνολικό προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 1.795.159 ευρώ, με διάρκεια σύμβασης έως 31 Αυγούστου 2023. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία ΑΑΟΣ ΒΑΕΝΙ Νάουσα ως την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021.