Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ποσοστού Πιστώσεων Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017, χρηματοδοτούμενων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ευθύνης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.