Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού προκηρύσσει διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διοργάνωσης της 18ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί 25-28 Νοεμβρίου 2021.

Το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημόσια προβολή και επικοινωνία, την παραγωγή και προσαρμογές τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ, υπηρεσίες ενημέρωσης και συντήρησης ιστοσελίδας για 12 μήνες, την υποστήριξη των επίσημων Social Media της ΔΕΒΘ, τη διοργάνωση πολιτιστικού προγράμματος – επιμέλεια συντονισμού ομάδας έργου: περιεχομένου, επικοινωνίας, γενικής διεύθυνσης έργου (σύμφωνα με το πρόγραμμα εκθέσεων και εκδηλώσεων της 18ης ΔΕΒΘ), τη διαμόρφωση και λειτουργία χώρου live stream studio Helexpo.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 154.008 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών τις 21/10/2021.