Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως επικεφαλής της προσωρινής ένωσης Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας -Επιμελητήριο Αχαΐας-Επιμελητήριο Ηλείας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του Προγράμματος «Προώθηση οίνων ποιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε τρίτες χώρες (Ιαπωνία, Κορέα)» στο πλαίσιο του μέτρου «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών». Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στη διοργάνωση προγράμματος προώθησης οίνων ΠΓΕ Αχαΐα, ΠΓΕ Ηλεία, ΠΓΕ Λετρίνοι, ΠΓΕ Πλαγιές Αιγιάλειας, ΠΟΠ Μοσχάτο Πατρών, ΠΟΠ Μαυροδάφνη Πατρών, ΠΟΠ Μοσχάτο Ρίου και ΠΟΠ Πάτρα στην Ιαπωνία και τη Νότιο Κορέα.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν συμμετοχή σε εκθέσεις, διοργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων, επισκέψεων σε τόπο παραγωγής, παραγωγή προωθητικού υλικού, δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διαφημίσεις και λοιπές ενέργειες. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.485.314 ευρώ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η Παρασκευή 26/02/2021.