Προώθηση οίνου σε τρίτες χώρες

Η Κτήματα Χατζημιχάλη προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προώθηση Οίνου σε Τρίτες Χώρες». Ο προϋπολογισμός του ανοικτού διαγωνισμού είναι 1.418.362 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Κτήματα Χατζημιχάλη ΑΕ, έως την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου.