Για τη δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής

Ο Δήμος Έδεσσας προχωρά στη διακήρυξη επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του έργου «Ψηφιακή περιήγηση στο Βαρόσι», συνολικού προϋπολογισμού 127.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, αντικείμενο της σύμβασης είναι ο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής, δημιουργία τρισδιάστατου χάρτη και φωτορεαλιστικών μοντέλων για την προώθηση και προβολή του παραδοσιακού οικισμού Βαρόσι στην Έδεσσα», ώστε να καταστεί εφικτή η ανάδειξη, διασύνδεση και δικτύωση των αξιόλογων στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/10/2020.