Από τον Αναγκαστικό Συνεταιρισμό Κροκοπαραγωγών Κοζάνης
Ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης διεξάγει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης Κρόκου Κοζάνης σε Ελλάδα και Ιταλία».

Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο τεύχος διαγωνισμού, με τη διάρκεια της σύμβασης να ανέρχεται σε 36 μήνες. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.296.808 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου.