Το κεντρικό μήνυμα θα πρέπει να είναι εστιασμένο στην αύξηση του κινήτρου συμμετοχής των ψηφοφόρων στις εκλογικές διαδικασίες. Οι υπηρεσίες και τα παραδοτέα της καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης περιλαμβάνουν Επικοινωνιακό σχεδιασμό, Παραγωγή και Προβολή. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν στρατηγική επικοινωνίας, δημιουργία επικοινωνιακής ταυτότητας καμπάνιας, τηλεοπτικά σενάρια, υλοποίηση καμπάνιας στα social media, content strategy.

Η εκτιμώμενη δαπάνη της ως άνω καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών ανέρχεται στο ποσό του 1.364.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Προμηθειών και Υποδομών, μέχρι την Παρασκευή 3 Μαΐου και ώρα 11:00π.μ.