Η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Συμμετοχή σε εκθέσεις, Workshops Roadshows, Φιλοξενίες & εκδηλώσεις προβολής και δημοσίων σχέσεων», προϋπολογισμού 1.300.330 ευρώ.

Το έργο χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο, με 469.499 ευρώ, αφορά στη συμμετοχή της Περιφέρειας σε εκθέσεις. Το δεύτερο τμήμα, με 830.831 ευρώ αφορά στη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε Workshop Roadshows, Φιλοξενίες και εκδηλώσεις προβολής και PR. Προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο www.promitheus.gov.gr μέχρι 09/10/2019.