Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) προκηρύσσει διαγωνισμό για το έργο «Ψηφιακές και άλλες υπηρεσίες προώθησης για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth, και European Solidarity Corps και το Δίκτυο Eurodesk, κατασκευή ιστοσελίδων για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps και δημιουργία βίντεο για το πρόγραμμα Erasmus+ για το έτος 2022».

Αντικείμενο του είναι, μεταξύ άλλων, η δημιουργία social media υλικών και βίντεο, η διαχείριση των διαφημιστικών λογαριασμών, το Paid Advertising σε Facebook και Instagram, ο σχεδιασμός, κατασκευή και ανάπτυξη ιστοσελίδων για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps, ο σχεδιασμός καμπάνιας για τα 35 χρόνια Erasmus+.

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται έως 120.900 ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 08/06/2022.