Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης φρέσκων φρούτων σε Νορβηγία και Σερβία
H Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών (Κοινοπραξία που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της υποβολής της δράσης), η οποία αποτελείται από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επεξεργασίας και Πωλήσεων Οπωροκηπευτικών Προϊόντων ΑΣΕΠΟΠ (ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού), και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ραχών Πιερίας Άγιος Λουκάς, με επικεφαλής εταίρο τον ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης φρέσκων φρούτων στη Νορβηγία και τη Σερβία».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.148.683 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η διακήρυξη. Η διάρκεια της σύμβασης θα αντιστοιχεί σε περίοδο 36 μηνών.