Η εταιρεία Νίκος Λαζαρίδης ΟΒΓΕ ΑΕ διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου οργανισμού εκτέλεσης του Προγράμματος «Προώθηση οίνων ΠΓΕ σε τρίτες
χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)» στο πλαίσιο του μέτρου «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών».

Ο προϋπολογισμός είναι 110.565 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια υλοποίησης έως 31 Αυγούστου 2023. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της εταιρείας στη Δράμα έως και 6/7/2022.