Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο «Ψηφιακές και άλλες υπηρεσίες προώθησης για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth & Sport, European Solidarity Corps και το Δίκτυο Eurodesk της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ, και δημιουργία βίντεο για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth & Sport και European Solidarity Corps για το έτος 2023».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται έως του ποσού των 104.160 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 15/12/2023.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 24/07/2023.