Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και το Κέντρο Προώθησης Παραδοσιακών Προϊόντων Κύπρου προκηρύσσουν διαγωνισμό για το έργο «EUnique – 101046194».

Το πρόγραμμα αφορά την προώθηση προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Κύπρου στα ΗΑΕ και τη Σ. Αραβία, με έναρξη υλοποίησης την 01/03/2022 και διάρκεια 36 μήνες.

Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση ενός ισορροπημένου πλαισίου δράσεων ενημέρωσης και προώθησης και ειδικότερα: Δημόσιες Σχέσεις, Ιστότοπο, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Διαφήμιση, Εργαλεία επικοινωνίας, Εκδηλώσεις και Προώθηση σε σημεία πώλησης. Η εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 1.036.780 ευρώ. Ως προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίστηκε η 10/01/2022.