Η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο «Αναδεικνύοντας το πολιτιστικό περιεχόμενο της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Όπως αναφέρεται στην περιγραφή, πρόκειται για την υλοποίηση ενός καινοτόμου έργου το οποίο στόχο έχει την, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ανάπτυξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τον Ελληνικό Πολιτισμό η οποία θα βασίζεται στις αρχές της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ένα έργο που θα παρέχει τις δυνατότητες στην ερευνητική και αρχαιολογική κοινότητα της ενσωμάτωσης πολιτιστικού υλικού και συλλογών όπως το Αρχείο Σλήμαν, αρχείων της Γενναδείου Βιβλιοθήκης και των ανασκαφών της Αρχαίας Κορίνθου από την Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία του έργου χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 1.048.387 ευρώ, με διάρκεια σύμβασης τους 18 μήνες και προθεσμία παραλαβής των προσφορών τις 07/07/2023.