Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών προβολής φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Προβολή φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών προβολής φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». Το έργο του αναδόχου διαιρείται σε τρία πακέτα εργασίας και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση και διαχείριση τουριστικού portal, σχεδιασμό blog, digital posters, creative brand story telling, διαχείριση social media, υλοποίηση digital media plan, παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού 17 βίντεο, προβολή σε εθνικής και τοπικής εμβέλειας τηλεοπτικά δίκτυα, έντυπα και ραδιοφωνικά μέσα. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 998.387 ευρώ, με προθεσμία παραλαβής των προσφορών τις 24/04/2020.