Για τουριστική προβολή.

Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου προκηρύσσει διαγωνισμό για το έργο «Δράσεις Τουριστικής Προβολής Νησιών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2018 – 2023», με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να ανέρχεται στο ποσό του 1 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 27 μήνες, με το έργο να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες branding, επικοινωνιακή καμπάνια, social media strategy, ενέργειες διαδικτυακής προβολής, ενέργειες ΑΤL, παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου και εκθέσεις τουρισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/06/2020, στις 15:00.